David Montanari

President & Chief Executive Officer

David Montanari, Ph.D. currently serves in leadership and advisory roles in various sectors, including intellectual property, investment ventures, businesses, philanthropy and nonprofit organizations. David earned his B.S. in Biology from the Citadel, The Military College of South Carolina, and his Ph.D. in Biochemistry and Molecular Biology from the Medical University of South Carolina.
As a professional Patent Examiner and one of the co-founders of AASuccess, a non-profit organization dedicated to youth development, he mentors and helps secure business and career opportunities for many AASuccess students. As the current President of BCLC Global Inc., he is pursuing a mission of guiding the first generation immigrant youth to obtain not only success in their professional lives, but also happiness in their personal lives. Besides serving as a Board Member of AASuccess, David also is in the Board of Directors of a non-profit Christian organization called Little Lights Urban Ministries since 2009.

DAVID MONTANARI
Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành

Giám đốc David Montanari, Ph.D, hiện đang nắm giữ vai trò lãnh đạo và cố vấn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sở hữu trí tuệ, đầu tư mạo hiểm, kinh doanh, tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận. Ông hiện đang làm việc tại Cục Sáng chế và Nhãn hiệu của chính phủ Hoa Kỳ, với chức vụ Giám Định Viên chuyên xem xét các hồ sơ xin cấp bằng sáng chế. Bên cạnh đó, David còn là là một thành viên trong Ban Quản trị của AASuccess, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm phát triển giới trẻ. Tại đây, David giáo dục, hướng dẫn và giúp các học viên AASuccess khám phá và nắm bắt các cơ hội việc làm. Ông nhận bằng Cử nhân Sinh học tại Đại Học Citadel năm 1997 và bằng Tiến sĩ Hóa Sinh và Sinh học tại Đại học Dược South Carolina năm 2004. Là Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của tập đoàn BCLC Global, David muốn thực thi sứ mệnh trong việc hướng dẫn thế hệ di cư đầu tiên và con cháu của họ thành đạt không chỉ trong công việc mà còn có một đời sống cá nhân viên mãn.