Trung Lam

Strategy & Real Estate Advisor

Trung is a licensed Engineer at CBRE and a Realtor with 22 years of experiences in the field of Commercial and Residential Real Estate in the Washington DC Metropolitan area.

After leaving the Hyatt group, he joined Insignia, Inc., where he took care of several office buildings as a building services supervisor. Later he became a Chief Engineer in charge of a portfolio of 4 buildings totaling of 1 million square feet, and supervised a 6 million renovation project of a 117,000 sqft building. Trung was awarded The Chief Engineer of the Year award by Insignia, Inc. prior to its merger with CB Richard Ellis, Inc. to become CBRE, Inc, the largest commercial building management company in the world. He was then promoted to Senior Chief Engineer and was the recipient of the Award of The Engineer of the Year by CBRE, Inc.

Trung Lâm
Cố Vấn Chiến Lược & Bất Động Sản

Trung Lâm là một kỹ sư được cấp phép tại CBRE và một nhà môi giới bất động sản với 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản thương mại và bất động sản dân cư trong khu vực Washington DC Metropolitan. Sau khi rời khỏi nhóm Hyatt, ông tham gia Insignia, Inc. Tại đây, ông nhận trách nhiệm giám sát một số địa ốc văn phòng về các dịch vụ xây dựng. Sau đó, ông trở thành Kỹ Sư Trưởng, phụ trách một danh mục đầu tư 4 tòa nhà với tổng diện tích trên 1 triệu bộ vuông, và giám sát một dự án trị giá $6 triệu Mỹ kim nhằm cải tạo một bất động sản 117,000 bộ vuông. Ông Trung đã được trao tặng Danh Hiệu Kỹ Sư Trưởng Của Năm bởi Insignia, Inc trước khi công ty này sáp nhập với CB Richard Ellis, Inc. để trở thành CBRE, Inc, công ty quản lý tòa nhà thương mại lớn nhất thế giới. Sau đó ông được thăng chức Kỹ Sư Trưởng Cao Cấp, cũng như nhận được giải thưởng Kỹ Sư Của Năm được trao tặng bởi CBRE, Inc. Với vai trò là Cố Vấn Chiến lược & Bất động sản, ông chịu trách nhiệm dẫn dắt bộ phận Bất Động Sản của BCLC Global, cũng như cố vấn cho nhóm lãnh đạo về các vấn đề kinh doanh và tài chính trong việc đầu tư bất động sản tại khu vực thủ đô Washington DC.