DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM

ĐẦU TƯ - KINH DOANH - ĐỊNH CƯ

Tại BCLC Global, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng niềm tin và giải quyết các vấn đề quan trọng về môi trường kinh doanh tại Mỹ, đặc biệt là vùng Bắc Virginia và khu vực Washington, D.C. Chúng tôi là một mạng lưới các công ty hàng đầu tại vùng Bắc Virginia với hơn 10 đơn vị chuyên nghiệp luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao.
BCLC Global đã được mở rộng phạm vi và hiện nay tập hợp nhiều nguồn lực để hỗ trợ các mục tiêu của khách hàng có ý muốn đầu tư và xây dựng bất động sản hoặc trung tâm thương mại tại Washington D.C.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gồm hơn 50 chuyên viên và CEOs với sự am hiểu sâu sắc về môi trường kinh doanh tại Mỹ và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn. Với một mạng lưới bao gồm các nhà kinh doanh, công ty luật, cố vấn cao cấp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, doanh nhân, chuyên viên đầu tư, giáo dục và phát minh, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách hàng tại Mỹ, và nhất là dịch vụ hoạt động kinh doanh tại vùng Bắc Virginia và Washington D.C.

1. ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VÙNG BẮC VIRGINIA VÀ WASHINGTON D.C.

Chúng tôi mang đến dịch vụ tiếp thị môi giới đầu tư và đảm trách công việc kinh doanh và quản lý đất dự án tại các thành phố trọng điểm tại vùng Bắc Virginia. Các mảng đầu tư và quản lý mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

 • Đất dự án
 • Văn phòng
 • Căn hộ (cho thuê hoặc dùng để ở)
 • Nhà xưởng, nhà kho, và nhà máy
 • Trung tâm thương mại
 • Khách sạn
 • Các giao dịch liên doanh, liên kết

2. THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ DOANH NGHIỆP TẠI BẮC VIRGINIA VÀ WASHINGTON D.C. 

 • Hoàn tất thủ tục hồ sơ giấy tờ, giấy chứng nhận, giấy cấp phép
 • Viết bản kế hoạch kinh doanh & Tư vấn điều hành kinh doanh
 • Chuyển vốn đầu tư từ Việt Nam sang Mỹ
 • Kết nối doanh nghiệp với các Phòng Thương Mại địa phương
 • Quản lý & đầu tư tài chính
 • Các dịch vụ hỗ trợ khác: marketing, mướn văn phòng, thuê nhân viên, v.v…

3. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP EB-5

4. HỖ TRỢ DI TRÚ

 • L-1
 • E-2
 • EB-5
 • F-1 / J-1

LET US BE YOUR GUIDE.Contact us